RFP/2020/15347

Дата на затвoрање: петок, 14 август 2020. 15:00 CET

Дата на објава: петок, 10 јули 2020.

Набавка на НПАА портал

Набавка на NPAA портал, која вклучува надградба на хардвер, набавка на софтверска платформа, прилагодувања, инсталација, обука и одржување.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество на тендерот на следниот линк https://www.ungm.org/Public/Notice/110880