Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

RFP/2020/15347

Data e mbylljes: e premte, 14 gusht 2020. 15:00 CET

Data e shpalljes: e premte, 10 korrik 2020.

Furnizimi i portalit NPAA

Furnizimi i portalit NPAA, që përfshin mbindërtimin e harduerit, furnizimi i platformës softuerike, përshtatjet, instalimet, trajnimi dhe mirëmbajtja.

Informacionet shtesë dhe të shprehurit e interesit për pjesëmarrje në tender, i keni në këtë vegëz https://www.ungm.org/Public/Notice/110880