Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
VA/2020/B5109/19555

Data e shpalljes: e enjte, 12 mars 2020.

Specialist për komunikim – Marrëdhënie me publikun dhe informim (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e enjte, 2 prill 2020. 24:00

VA/2019/B5109/18587

Data e shpalljes: e premte, 18 tetor 2019.

Specialist ligjor (Specialist për përgjegjësi civile) (pozitë honorare)

Data e mbylljes:
e djelë, 17 nëntor 2019. 24:00

VA/2019/B5109/18433

Data e shpalljes: e hënë, 19 gusht 2019.

Asistent i lartë

Data e mbylljes:
e djelë, 8 shtator 2019. 24:00