Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
RFP/2022/41644

Data e shpalljes: e enjte, 5 maj 2022.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE. Për më tepër informata...

Afati i fundit për paraqitje:
e enjte, 26 maj 2022. 10:00

ITB/2022/40548

Data e shpalljes: e hënë, 7 shkurt 2022.

Provision of translation and proofreading service

The project is procuring services for translation and proofreading of legislative documents related to the EU accession process. For more...

Data e mbylljes:
e martë, 1 mars 2022. 15:00 CET

RFQ/2021/36935

Data e shpalljes: e enjte, 16 dhjetor 2021.

Prokurimi i pajisjeve të TI

Prokurimi i pajisjeve të TI. Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni https://www.ungm.org/Public/Notice/160005

Data e mbylljes:
e enjte, 13 janar 2022. 11:00 CET