Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2020/B5109/19786

Data e mbylljes: e martë, 9 qershor 2020. 24:00

Data e shpalljes: e enjte, 7 maj 2020.

Inxhinieri kryesor për cilësi – konformiteti i produkteve (pozitë konsulente)