Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

RFQ/2021/21314

Data e mbylljes: e hënë, 14 qershor 2021. 10:00

Data e shpalljes: e enjte, 3 qershor 2021.

Prokurimi i pajisjeve të TI

Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni.

https://www.ungm.org/Public/Notice/130095