Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

RFP/2021/18798

Data e mbylljes: e hënë, 15 mars 2021. 12:00 CET

Data e shpalljes: e hënë, 22 shkurt 2021.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE.

Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni 

https://www.ungm.org/Public/Notice/122587