Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

CFP 03-2019

Data e mbylljes: e premte, 7 qershor 2019. 24:00

Data e shpalljes: e mërkurë, 24 prill 2019.

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore, e publikuar në kuadër të komponentës të financuar nga Mbretëria e Norvegjisë për projektin Mbështetje nordike për përparimin e Maqedonisë së Veriut të realizuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet projektuese në Maqedoninë e Veriut është hapur. Më shumë informacione për qëllimet e shpalljes, kriteret dhe procedurat për aplikim keni në dokumentet e shpalljes.