Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2019/B5109/18357

Data e mbylljes: e mërkurë, 4 shtator 2019. 24:00

Data e shpalljes: e martë, 30 korrik 2019.

Specialist/e për përforcimin e kapaciteteve (pozitë konsulente)