Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2020/B5109/19646

Data e mbylljes: e martë, 28 prill 2020. 24:00

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për kapitullin 30 (pozitë konsulente)