, 10 qershor 2019.

Transporti i mbeturinave nga deponia afër fshatit Falishe në Drislla