VA/2019/B5109/18358

Дата на објава: вторник, 30 јули 2019.

Консултант/ка за деловна ефикасност (три консултантски позиции)

Дата на затвoрање:
среда, 11 септември 2019. 24:00

VA/2019/B5109/18357

Дата на објава: вторник, 30 јули 2019.

Специјалист/ка за јакнење на капацитети (консултантска позиција)

Дата на затвoрање:
среда, 4 септември 2019. 24:00