VA/2022/B5109/24044

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Системска поддршка (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
четврток, 30 јуни 2022.

VA/2022/B5109/24114

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Дизајн на решенија (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
четврток, 30 јуни 2022.

Дата на објава: вторник, 31 мај 2022.

ИКТ Специјалист - ИКТ Безбедност (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
недела, 26 јуни 2022. 00:00 CET