RFP/2020/15347

Дата на објава: петок, 10 јули 2020.

Набавка на НПАА портал

Набавка на NPAA портал, која вклучува надградба на хардвер, набавка на софтверска платформа, прилагодувања, инсталација, обука и одржување. За дополнителни...

Краен рок за пријавување:
понеделник, 3 август 2020. 10:00 CET

RFQ/2019/12271

Дата на објава: четврток, 31 октомври 2019.

Организирање на обука на новинари за ЕУ интеграции

Организација на обука и изготвување на прирачник за ЕУ интеграции за новинари, за подобрување на вештините на новинарите да известуваат...

Дата на затвoрање:
петок, 8 ноември 2019. 12:00 CET