RFP/2022/41644

Дата на објава: четврток, 5 мај 2022.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
четврток, 26 мај 2022. 10:00

ITB/2022/40548

Дата на објава: понеделник, 7 февруари 2022.

Набавка на услуги за превод и лекторирање

Проектот спроведува набавка за обезбедување на услуги за превод и лекторирање на правни документи поврзани со процесот на ЕУ интеграции....

Дата на затвoрање:
вторник, 1 март 2022. 15:00 CET

RFQ/2021/36935

Дата на објава: четврток, 16 декември 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот. За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете...

Дата на затвoрање:
четврток, 13 јануари 2022. 11:00 CET