RFP/2021/21387

Дата на објава: петок, 18 јуни 2021.

Набавка на НПАА портал

Набавка на NPAA портал, која вклучува надградба на хардвер, набавка на софтверска платформа, прилагодувања, инсталација, обука и одржување. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
вторник, 20 јули 2021. 11:00 CET

RFQ/2021/21314

Дата на објава: четврток, 3 јуни 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот. За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете...

Дата на затвoрање:
понеделник, 14 јуни 2021. 10:00

RFQ/2021/19787

Дата на објава: петок, 23 април 2021.

Евалуација на грантови

Набавка на услуги за мониторинг и евалуација на имплементираните грантови за граѓански организации и медиуми. За дополнителни информации и изразување...

Дата на затвoрање:
среда, 5 мај 2021. 10:00