RFQ/2022/43637

Дата на затвoрање: понеделник, 26 септември 2022.

Дата на објава: петок, 16 септември 2022.

Финална евалуација на Поддршка на владината реформска агенда во процесот на пристапување во ЕУ - проект Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија

Повеќе информации за тендерот и условите за апликација се достапни на United Nations Global Marketplace