Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
RFQ/2022/42542

Data e shpalljes: e martë, 28 qershor 2022.

Sigurimi i trajnimit për integrim në BE për gazetarë

Tender për ofrimin e trajnimeve për gazetarët për integrimin në BE, me qëllim të forcimit të aftësive të gazetarëve për...

Data e mbylljes:
e enjte, 28 korrik 2022. 15:00 CET

RFP/2022/41644

Data e shpalljes: e enjte, 5 maj 2022.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE. Për më tepër informata...

Data e mbylljes:
e enjte, 26 maj 2022. 10:00

ITB/2022/40548

Data e shpalljes: e hënë, 7 shkurt 2022.

Provision of translation and proofreading service

The project is procuring services for translation and proofreading of legislative documents related to the EU accession process. For more...

Data e mbylljes:
e martë, 1 mars 2022. 15:00 CET