Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
ITB/2021/24995

Data e shpalljes: e premte, 30 korrik 2021.

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në OHIS

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në Shkup. Informacionet shtesë dhe të shprehurit...

Data e mbylljes:
e hënë, 23 gusht 2021.

RFP/2021/21387

Data e shpalljes: e premte, 18 qershor 2021.

Furnizimi i portalit NPAA

Furnizimi i portalit NPAA, që përfshin mbindërtimin e harduerit, furnizimi i platformës softuerike, përshtatjet, instalimet, trajnimi dhe mirëmbajtja. Informacionet shtesë...

Data e mbylljes:
e martë, 20 korrik 2021. 11:00 CET

RFQ/2021/21314

Data e shpalljes: e enjte, 3 qershor 2021.

Prokurimi i pajisjeve të TI

Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni. https://www.ungm.org/Public/Notice/130095

Data e mbylljes:
e hënë, 14 qershor 2021. 10:00