Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
RFQ/2021/19787

Data e shpalljes: e premte, 23 prill 2021.

Vlerësimi i Projektit

Provision of services for Monitoring and Evaluation of the implemented CSO and Media grants projects. For more information and expression...

Data e mbylljes:
e mërkurë, 5 maj 2021. 10:00

RFP/2021/18798

Data e shpalljes: e hënë, 22 shkurt 2021.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE. Për më tepër informata...

Data e mbylljes:
e hënë, 15 mars 2021. 12:00 CET

RFQ/2020/15906

Data e shpalljes: e enjte, 10 shtator 2020.

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese për Institutin e Kimisë në Shkup. Për më tepër informata dhe shprehje...

Data e mbylljes:
e djelë, 20 shtator 2020. 13:00 (CEST)