Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
RFQ/2019/12271

Data e shpalljes: e enjte, 31 tetor 2019.

Sigurimi i trajnimit për integrim në BE për gazetarë

Sigurimi i trajnimit dhe udhëzime/doracak për integrim në BE për gazetarë, me qëllim që të përforcohen aftësitë e gazetarëve për...

Data e mbylljes:
e premte, 8 nëntor 2019. 12:00 CET