VA/2022/B5109/24673

Дата на затвoрање: среда, 5 октомври 2022.

Дата на објава: четврток, 22 септември 2022.

Oфицер за комуникација

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.