, 10 јуни 2019.

Транспорт на отпад од депонијата близу село Фалише во Дрисла